ΤΜΗΜΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

Νέο τμήμα για τον 29ο διαγωνισμός ΕΣΔΔΑ. Προετοιμασία 5 μηνών.

Μαθήματα

1.Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους – Διάρκεια 80 ώρες
Δευτέρα 18.00-22.00

2.Μικροοικονομία-Μακροοικονομία-Δημόσια Οικονομική – Διάρκεια 80 ώρες
Τετάρτη 18.00-22.00

3.Γνώσεις και Δεξιότητες – Διάρκεια 36 ώρες

Τρόπος διδασκαλίας: Διαδικτυακά
Ολιγομελές Τμήμα
Παρέχονται δωρεάν σημειώσεις.

Καθώς θέλουμε να διατηρούμε ολιγομελή τμήματα για την καλύτερη εκπαίδευση των υποψηφίων, παρακαλούμε δηλώστε συμμετοχή για το τμήμα  στο email  korsanou@yahoo.gr  ή στο τηλέφωνο του κέντρου  210 3800573.

Τα δίδακτρα του πρώτου σταδίου καταβάλλονται σε τρεις δόσεις.

Το τμήμα ξεκινά με τη διδασκαλία των δύο βασικών μαθημάτων του πρώτου σταδίου και θα ακολουθήσει η διδασκαλία του μαθήματος γνώσεις και δεξιότητες .

Η διάρκεια εκπαίδευσης για το πρώτο στάδιο του διαγωνισμού είναι 5 μήνες.

Οι υποψήφιοι που θα περάσουν στο πρώτο στάδιο του διαγωνισμού θα εκπαιδευτούν για το δεύτερο στάδιο του διαγωνισμού. Το κόστος του δεύτερου σταδίου μπορείτε να το μάθετε σε επικοινωνία με το κέντρο εκπαίδευσης

Scroll to Top