Νέο Τμήμα Προετοιμασίας για τον Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό ΑΣΕΠ

Εγγραφείτε τώρα

Συμπληρώστε τη φόρμα για την εγγραφή σας.

ΒΑΣΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΕΝΑΡΞΗ 9/12/2022

Πρέπει να γίνει κατανοητό από τους υποψηφίους ότι ο μεγαλύτερος κορμός της ύλης και της δυσκολίας είναι το μάθημα γνώσεων όπου ζητείται η ύλη νομικού και οικονομικού περιεχομένου (δεν ήταν αναμενόμενο πριν την προκήρυξη) για αυτό και σωστά εστιάζουμε στην προετοιμασία αυτή. Η ύλη και η δυσκολία των δεξιοτήτων είναι σαφώς μικρότερη. 

1)ΓΝΩΣΕΙΣ

α) Νομικά μαθήματα (Συνταγματικό Δίκαιο, Θεμελιώδη Δικαιώματα, Στοιχεία      Διοικητικού Δικαίου και Ευρωπαϊκού Δικαίου, Λειτουργία Δημόσιας Διοίκησης, Ψηφιακή Διακυβέρνηση)

ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ      11.00-14.00           

β) Οικονομικά Μαθήματα (Μακροοικονομικά Μεγέθη και Εθνικοί Λογαριασμοί – Δημοσιονομική Πολιτική – Οικονομική Ανάπτυξη και Μεγέθυνση)

ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   19.00-22.00

2)ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

α)Δεξιότητες Γλωσσικού Συλλογισμού     

β)Δεξιότητες Αριθμητικού  Συλλογισμού   

γ)Δεξιότητες Εργασιακής Αποτελεσματικότητας

ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ          11.00-14.00

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3 ΜΗΝΕΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: 960  ευρώ καταβλητέο σε 3 ΔΟΣΕΙΣ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ-ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟ-ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ-ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ

                                                                         ΕΝΑΡΞΗ 5/12/2022

         ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 550 ευρώ σε δύο δόσεις

   ΔΕΥΤΕΡΑ     18.00-22.00         ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ   (40 ώρες)

   ΤΕΤΑΡΤΗ     19.30-21.30         ΛΕΚΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ  (10 ώρες)

    ΠΕΜΠΤΗ     19.30-21.30         ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ  (10 ώρες)

                                                         ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Το ταχύρρυθμο τμήμα διεξάγεται  on line, όπου ο καθηγητής εστιάζει στα σημαντικότερα σημεία της ύλης. Δίνεται ολοκληρωμένο και πλήρες  εκπαιδευτικό  υλικό και σημειώσεις, γίνονται και διορθώνονται από τους καθηγητές τεστ προσομοίωσης εξετάσεων, υπάρχει διαδραστικότητα στο μάθημα, συζήτηση  και επίλυση αποριών από τους καθηγητές .

Πρέπει να γίνει κατανοητό  ότι το τμήμα αυτό εστιάζει στην περισσότερη ατομική μελέτη του υποψηφίου με παροχή σημειώσεων, εκπαιδευτικού υλικού, τεστ, αλλά και  παράλληλη εκπαιδευτική στήριξη από το φροντιστήριο. 

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ZOOM ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ  (με την εγγραφή σας θα σας σταλεί link για την είσοδο στο μάθημα)

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ON LINE-ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ -ΤΑΚΤΙΚΑ ΤΕΣΤ-ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ. 

ΕΜΠΕΙΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΚΥΡΟ  ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ORGANOTIKΟ              

                                   ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ;

 Απλές Ερωτήσεις-Απαντήσεις για τον Γραπτό Διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π

Πώς και πότε γίνεται η αίτηση για τον διαγωνισμό;
Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά από 2/12/2022 έως 20/12/2022, στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr)

Πότε θα γίνει ο διαγωνισμός;
Η ημερομηνία διεξαγωγής θα γνωστοποιηθεί εγκαίρως με ανακοίνωση του ΑΣΕΠ. Ως επικρατέστερη ημερομηνία ακούγεται ότι είναι ο Μάρτιος του 2023.

Εγώ θελω μόνο να πάρω σημειώσεις. Τα φροντιστήρια γενικά είναι ακριβα για εμένα.

Δείτε το ταχύρρυθμο τμήμα μας με την οικονομική προσφορά. Μόνο με σημείωσεις δεν θα ανταπεξέλθετε. Ο ανταγωνισμός θα είναι τεράστιος. Δεν θα είναι όπως τα μαθήματα της εξεταστικής της Σχολής σας.

Εργάζομαι. Εχω παιδί. Δεν έχω πολύ χρόνο στη διάθεσή μου και ούτε πολλά χρήματα, αλλά θέλω να δώσω εξετάσεις.

Υπάρχει ταχύρρυθμο τμήμα παραδόσεων on line, με εκπαιδευτική στήριξη και πακέτο σημειώσεων σε οικονομική τιμή, αλλά χωρίς έκπτωση στην ποιότητα της προετοιμασίας σας.

Έχω τίτλο σπουδών από το εξωτερικό. Μπορώ να συμμετέχω στον διαγωνισμό;
Ναι εφόσον υπάρχει αναγνώριση από τον ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α ή το Ι.Τ.Ε. ή από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας.


Με ποιον τρόπο θα γίνει η εξέταση;
Με την μέθοδο πολλαπλών επιλογών.

Σε ποια μαθήματα εξετάζομαι;
Να σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο μέρος της ύλης αφορά σε νομικά μαθήματα και έννοιες, ως εκ τούτου ένα εξειδικευμένο νομικό φροντιστήριο όπως το ORGANOTIKO Νομικό Κέντρο Εκπαίδευσης  θα σας παρέξει τη μέγιστη ποιοτική προετοιμασία
Α) εξέταση γνώσεων πάνω στα εξής γνωστικά αντικείμενα
Συνταγματικό δίκαιο
Θεμελιώδη δικαιώματα
Διοικητικό δίκαιο (Οργάνωση της Διοίκησης – Λειτουργία της Δημόσια Διοίκησης)
Πολιτικά όργανα της Ευρωπαικής Ένωσης,(δηλαδή στοιχεία ευρωπαικού δικαίου)
Νόμος 4727/ 2020, δηλαδή Ψηφιακή διακυβέρνηση
Στοιχεία Μακροοικονομίας
Δημοσιονομική Πολιτική
Οικονομική ανάπτυξη
Β) δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας, δηλαδή δεξιότητες γλωσσικού και αριθμητικού συλλογισμού, επίλυση προβλημάτων στον χώρους εργασίας.


Ποια είναι η βάση βαθμολογίας για την επιτυχή εξέταση;
Η βαθμολογία της γραπτής βαθμολογίας ορίζεται σε κλίμακα από 1-100 και η βάση της βαθμολογίας είναι 55 μονάδες για κάθε μάθημα κάτω της οποίας ο υποψήφιος είναι μη επιτυχών.


Τι πτυχίο πρέπει να έχω για να συμμετέχω στον διαγωνισμό;
Για τους τίτλους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, όπου στον ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ως προσόν διορισμού ορίζεται, πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας με το ζητούμενο από την πρόσκληση/προκήρυξη, οι υποψήφιοι που διαθέτουν τίτλο σπουδών που δεν περιλαμβάνεται στους ρητά αναφερόμενους στην οικεία πρόσκληση/προκήρυξη πρέπει να διαθέτουν και βεβαίωση του αρμοδίου οργάνου του Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) Α.Ε.Ι., στο οποίο ανήκει το Τμήμα που χορήγησε το εν λόγω πτυχίο ή δίπλωμα, ότι ο τίτλος αυτός στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν με πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντικείμενο του πτυχίου που ζητείται από την πρόσκληση/προκήρυξη (π.δ. 50/2001 άρθρο 26 παρ. 2, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα).
Για την κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης : Τίτλος σπουδών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Ως χρόνος κτήσης των ως άνω τίτλων λογίζεται η ημερομηνία περάτωσης των σπουδών ήτοι επιτυχίας στα προβλεπόμενα μαθήματα.
Για τους τίτλους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, όπου στον ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ως προσόν διορισμού ορίζεται πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα ή αντίστοιχο κατά περιεχόμενο ειδικότητας με το ζητούμενο από την πρόσκληση/προκήρυξη, οι υποψήφιοι που διαθέτουν τίτλο σπουδών που δεν περιλαμβάνεται στους ρητά αναφερόμενους στην οικεία πρόσκληση/προκήρυξη πρέπει να διαθέτουν και βεβαίωση του αρμοδίου οργάνου του Τ.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι., στο οποίο ανήκει το Τμήμα που χορήγησε το εν λόγω πτυχίο ή δίπλωμα, ότι ο τίτλος αυτός στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν με πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντικείμενο του πτυχίου που ζητείται από την πρόσκληση/προκήρυξη (π.δ. 50/2001 άρθρο 26 παρ. 2, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). Για τους κατόχους τίτλων Κ.Α.Τ.Ε.Ε. αντιστοίχων κλάδων/ειδικοτήτων των τίτλων Τ.Ε.Ι. που ορίζονται στην πρόσκληση/προκήρυξη ως προσόντα διορισμού (βλ. ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ) απαιτείται βεβαίωση του αρμοδίου οργάνου Τ.Ε.Ι. από την οποία να προκύπτει η αντιστοιχία του τίτλου σπουδών τους, με το ζητούμενο από την πρόσκληση/προκήρυξη, πλην των κλάδων/ειδικοτήτων για τις οποίες, εκ του νόμου, απαιτείται άδεια ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος. Οι υποψήφιοι Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που κατέχουν τίτλους σπουδών, στους οποίους δεν αναγράφεται η κατεύθυνση ή ειδίκευση αυτών, όπως αυτή ζητείται από την πρόσκληση/προκήρυξη, πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό ή βεβαίωση του τμήματος που χορήγησε τον τίτλο σπουδών τους, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος παρακολούθησε τα μαθήματα κύκλου σπουδών της κατεύθυνσης ή ειδίκευσης που ζητούνται από την πρόσκληση/προκήρυξη για τους κατά περίπτωση κλάδους/ειδικότητες.


Ποια είναι τα γενικά προσόντα συμμετοχής για το διαγωνισμό;
Οι υποψήφιοι πρέπει:
1. Να είναι Έλληνες πολίτες. Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των Κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (ν. 2431/1996) με τους περιορισμούς της παρ. 1 του άρθρου 1 αυτού. Για τους ανωτέρω πολίτες απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται με Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (άρθρο 9 του ν. 4027/2011), που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: Γίνονται, επίσης, δεκτοί Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί, που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο και ομογενείς εξ Αιγύπτου, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.δ. 3832/1958, όπως ισχύει.
2. Να έχουν γεννηθεί έως και το έτος 2001.
3. Να έχουν την υγεία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων των κλάδων/ειδικοτήτων που επιλέγουν (παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4210/2013). Ειδικά για τα άτομα με αναπηρία που διορίζονται με γενικές ή ειδικές διατάξεις, η υγεία και η φυσική καταλληλότητα πιστοποιούνται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές, με βάση παραπεμπτικό έγγραφο, στο οποίο περιγράφονται από την Υπηρεσία τα καθήκοντα που πρόκειται να αναλάβει ο υπάλληλος (παρ. 3 του άρθρου  7 του ν.  3528/2007 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 του ν. 4674/2020).
4. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού (άρθρο 8 και 9 του ν. 3528/2007, όπως ισχύει), ούτε κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, ούτε κατά τον χρόνο του διορισμού, ήτοι: α) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. β) Να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ’ άλλον νόμιμο τρόπο (άρθρο 43 του ν. 4139/2013) για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί. γ) Να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή. δ) Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις. ε) Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση. Για τη διαπίστωση του ως άνω κωλύματος διορισμού υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση από τον ενδιαφερόμενο, το αληθές περιεχόμενο της οποίας ελέγχεται αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια υπηρεσία διορισμού με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στο Μητρώο απογραφής Ελληνικού Δημοσίου. Σημείωση: Η ανικανότητα προς διορισμό αίρεται μόνο με την έκδοση του κατά την παρ. 1 του άρθρου 47 του Συντάγματος διατάγματος που αίρει τις συνέπειες της ποινής.
5. Οι άνδρες κατά τον χρόνο διορισμού πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 5 του ν. 3528/2007 και άρθρο 29 του ν. 4440/2016). Εξαίρεση: Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοια υποχρέωση και έχουν πολιτογραφηθεί ως Έλληνες πολίτες.
6. Να κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα (τίτλοι σπουδών, άδειες άσκησης επαγγέλματος ή βεβαιώσεις εγγραφής, πιστοποιητικά) , όπως και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας των πτυχίων τους, εφόσον τα τελευταία αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αιτήσεως συμμετοχής

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο τμήμα στο korsanou@yahoo.gr.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη εδώ.

Εγγραφείτε τώρα

Συμπληρώστε τη φόρμα για την εγγραφή σας.

Scroll to Top