Εξετάσεις Επάρκειας Ασκούμενων Δικηγόρων

Εγγραφείτε τώρα

Συμπληρώστε τη φόρμα για την εγγραφή σας.

Το Organotiko Κέντρο Εκπαίδευσης ξεκινά διαδικτυακά τμήματα επαναλήψεων και εκπαιδευτικής υποστήριξης για τις εξετάσεις της επιτροπής επάρκειας του δικηγορικού συλλόγου και ασκούμενων δικηγόρων.

Οι εξετασεις θα διεξαχθουν τελος Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: Έως τη διεξαγωγή των εξετάσεων
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ πλατφόρμα zoom

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
Αστικού Δικαίου:  Τρίτη 18.00-21.00

Ποινικού Δικαίου-Ποινικής Δικονομίας:  Τετάρτη 19.00-22.00

Δημοσίου Δικαίου:  Παρασκευή 18.00-21.00

Πολιτική Δικονομία: Κυριακή 10.00-13.00

Για κάθε γνωστικό αντικείμενο θα γίνεται μάθημα σε μορφή επαναλήψεων, ανάπτυξης των σημαντικότερων ζητημάτων του κάθε κλάδου δικαίου, επίλυση ασκήσεων και θα παρέχονται σημειώσεις. Είναι ταχύρρυθμο τμήμα και προφανώς απευθύνεται σε υποψήφιους που εκτός από την παρακολούθηση θα αφιερώσουν, ή έχουν ήδη αφιερώσει προσωπικό χρόνο στο διάβασμα. Καλό θα ήταν να δώσετε έμφαση στα μαθήματα των δικονομιών. Γενικότερα οι δικονομίες είναι από τα πλέον απαιτητικά μαθήματα. 

Δηλώστε ενδιαφέρον συμμετοχής στο korsanou@yahoo.gr αναφέροντας το μάθημα, ή τα μαθήματα που θέλετε να παρακολουθήσετε.

Σε ποιους απευθύνεται το τμήμα

Λίγα λόγια για τις εξετάσεις
Η δοκιμασία επάρκειας διενεργείται από τη Μόνιμη Επιτροπή Δοκιμασίας Επάρκειας δύο φορές κάθε χρόνο, κατά τους μήνες Οκτώβριο και Απρίλιο, και περιλαμβάνει γραπτές εξετάσεις στην ελληνική γλώσσα που αφορούν στις αναγκαίες γνώσεις του ελληνικού δικαίου.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν
1)Οι πτυχιούχοι Νομικής Α.Ε.Ι. κράτους μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που έχουν αιτηθεί την εγγραφή τους στο Μητρώο Ασκουμένων Δικηγορικού Συλλόγου της Ελλάδας,
2) Οι πτυχιούχοι Νομικής Α.Ε.Ι. κράτους εκτός Ε.Ε που αιτήθηκαν την πιστοποίηση των γνώσεών τους κατ΄ άρθρο 15 παρ. 3 Κώδικα Δικηγόρων και
3) Οι δικηγόροι κράτους-μέλους της Ε.Ε που αιτήθηκαν την αναγνώριση των επαγγελματικών τους προσόντων στην Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 3 Κώδικα Δικηγόρων, στους οποίους έχει γνωστοποιηθεί με οιονδήποτε τρόπο (εγγράφως, ηλεκτρονικώς ή τηλεφωνικώς) ότι παραπέμπονται στη Μόνιμη Επιτροπή Δοκιμασίας Επάρκειας, να υποβάλουν δήλωση επιλογής εξεταζόμενων αντικειμένων.

Σε παρόμοια μαθήματα εξετάζονται και οι ασκούμενοι δικηγόροι για την άδεια άσκησης επαγγέλματος και μπορούν να συμμετέχουν αν θέλουν στα αντίστοιχα τμήματα.

Διαβάστε την Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με τις Εξετάσεις Επάρκειας.

 

Εγγραφείτε τώρα

Συμπληρώστε τη φόρμα για την εγγραφή σας.

Scroll to Top