ΕΣΔΔ-ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

29ος Διαγωνισμός στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκηση.

Οι εξετάσεις είναι 16/7/2022 έως 18/7/2022

Το Organotiko κέντρο εκπαίδευσης δημιουργεί το τελευταίο τμήμα προετοιμασίας και επαναλήψεων για τον 29ο διαγωνισμό

Το τμήμα θα καλύψει την ύλη στα μαθήματα Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους και Μικρο-Μάκρο Οικονομία και Δημόσια Οικονομική.

Απευθύνεται στους υποψηφίους που επιθυμούν να κάνουν μια σοβαρή επανάληψη της ύλης, σε όσους έχουν διαγωνιστεί ξανά, σε όσους αποφάσισαν τελευταία στιγμή τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ: Δευτέρα 19.00-22.00

ΜΙΚΡΟ-ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ: Τετάρτη 19.00-22.00

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Πλατφόρμα Zoom

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 23/5/2022

ΚΟΣΤΟΣ: 1.000 ευρώ (καταβλητέο σε δύο δόσεις)

Scroll to Top