Το Organotiko Κέντρο εκπαίδευσης οργανώνει διαδικτυακό τμήμα επαναλήψεων για τον 28ο διαγωνισμό της ΕΣΔΔΑ με έναρξη 20/9/2021
Πρόκειται για τμήμα γενικής επανάληψης της ύλης του μαθήματος Μικροοικονομία, Μακροοικονομία, Δημόσια Οικονομική και του μαθήματος Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους.
Γίνεται παράδοση των σημαντικότερων πτυχών της εξεταστέας ύλης και ταυτόχρονα σε κάθε μάθημα υπάρχουν γραπτές εργασίες και γίνονται προσομοιώσεις εξετάσεων.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Απευθύνεται σε υποψηφίους που έχουν ξαναδώσει εξετάσεις, σε υποψήφιους που έχουν προετοιμαστεί μόνοι τους, σε υποψήφιους που έχουν ολοκληρώσει την προετοιμασία τους πριν αρκετό καιρό και χρειάζονται ανακεφαλαίωση της ύλης, σε υποψήφιους που δίνουν εξετάσεις χωρίς επαρκή προετοιμασία για να έχουν την εμπειρία της εξέτασης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Τετάρτη: Μικρο-Μακροοικονομία – Ώρα 18.00-22.00
Παρασκευή: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους – Ώρα 18.00-22.00
Σύνολο 32 ώρες. Διάρκεια 1 μήνας

ΚΟΣΤΟΣ: 500 ευρώ

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Διαδικτυακά
Πλατφόρμα ZOOM

ΕΝΑΡΞΗ: 20/9/2021 (συνάντηση γνωριμίας με τους υποψηφίους)

Scroll to Top