Διαγωνισμός Βοηθών Δικαστών Διοικητικής Δικαιοσύνης

Εγγραφείτε τώρα

Συμπληρώστε τη φόρμα για την εγγραφή σας.

Το Organotiko Νομικό Κέντρο Εκπαίδευσης ανακοινώνει την έναρξη τμήματος προετοιμασίας για τoν διαγωνισμό βοηθών δικαστών Διοικητικής Δικαιοσύνης.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΩΣ 7/3/2023
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Διαδικτυακά. Πλατφόρμα ΖΟΟΜ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 μήνες
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Κάθε Τετάρτη  19:30 – 21:30  και  Σαββατο 10.00-12.00
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ e-mail korsanou@yahoo.gr  (με ένδειξη ΤΜΗΜΑ ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΚΑΣΤΩΝ) 

Το μάθημα των Αγγλικών θα ξεκινήσει μετά την έναρξη των βασικών μαθημάτων και κοστολογείται  με ποσό 300 ευρώ.  

ΠΡΟΣΟΧΗ Καθώς υπάρχει ενδιαφέρον απο πολλους υποψηφίους που δεν το κατανοούν, να τονιστεί ότι για το διαγωνισμό απαιτείται  πτυχίο νομικής σχολής.

Η διδασκαλία θα έχει ως επίκεντρο τις δικαστικές αποφάσεις που αποτελούν αντικείμενο του διαγωνισμού (αναφέρονται στο παράρτημα της προκήρυξης) με παράλληλη ανάπτυξη θεωρίας θεμελιωδών εννοιών του Συνταγματικού Δικαίου, των Ατομικών & Κοινωνικών Δικαιωμάτων, του Διοικητικού Δικαίου &  Διοικητικής Δικονομίας καθώς και τα αντικείμενα του Ευρωπαϊκού Δικαίου και ειδικότερα της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΣ

1) Πότε θα γίνουν οι εξετάσεις; Για πόσες θέσεις;
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 5 Ιουνίου 2023 στην Αθήνα για 73 θέσεις στα διοικητικά δικαστήρια και τη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας.
2) Πώς υποβάλλω αίτηση συμμετοχής στον διαγωνισμό και μέχρι πότε;
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη γραμματεία οποιουδήποτε διοικητικού δικαστηρίου από τις 17/2/2023 έως τις 3/3/2023.
3) Πώς διεξάγεται ο διαγωνισμός;
Ο εισαγωγικός διαγωνισμός περιλαμβάνει τρία (3) στάδια.
Α) Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει γραπτή εξέταση ειδικά επί των δικαστικών αποφάσεων που αναφέρονται στην προκήρυξη, η οποία συνίσταται σε δύο (2) γραπτές δοκιμασίες, η καθεμία από τις οποίες διαρκεί τρεις (3) ώρες και μπορεί να έχει τη μορφή ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών κατανόησης κειμένου ή αποφάσεων ή γνώσεων ή συνδυασμού των ανωτέρω, ή πρακτικών θεμάτων. Οι δοκιμασίες αυτές βασίζονται αποκλειστικά στην κριτική μελέτη και κατανόηση των δικαστικών αποφάσεων της προκήρυξης.
Οι επιτυχόντες του πρώτου σταδίου συμμετέχουν στο δεύτερο στάδιο.
Β) Το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει πρόσθετη γραπτή εξέταση που συνίσταται σε δύο (2) γραπτές δοκιμασίες επί του αντικειμένου του δικαιοδοτικού κλάδου, οι οποίες μπορεί να έχουν τη μορφή ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών κατανόησης κειμένου ή αποφάσεων ή γνώσεων ή συνδυασμού των ανωτέρω ή πρακτικών θεμάτων που άπτονται του αντικειμένου του οικείου δικαιοδοτικού κλάδου και μία ή περισσότερες δοκιμασίες σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες ξένες γλώσσες: αγγλική, γαλλική, γερμανική και ιταλική, η οποία συνίσταται σε ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών κατανόησης κειμένου ή μετάφρασης κειμένου από την ξένη γλώσσα στην ελληνική ή συνδυασμό τους.
Οι επιτυχόντες του δευτέρου σταδίου συμμετέχουν στο τρίτο στάδιο.
Γ) Στο τρίτο στάδιο οι επιτυχόντες υποψήφιοι εξετάζονται προφορικά από την τριμελή επιτροπή επί του αντικειμένου του οικείου δικαιοδοτικού κλάδου.

Εγγραφείτε τώρα

Συμπληρώστε τη φόρμα για την εγγραφή σας.

Scroll to Top