Οι αλλαγές στον εισαγωγικό διαγωνισμό της ΕΣΔΔΑ

Η ύλη του διαγωνισμού της ΕΣΔΔΑ πλέον διαμορφώνεται ως εξής:
Πρώτο στάδιο εισαγωγικού διαγωνισμού
Μαθήματα
1. Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους
Περιλαμβάνει ουσιαστικά τα νομικά μαθήματα και την πολιτική επιστήμη. Πιο αναλυτικά περιέχει ύλη πολιτικής επιστήμης, συνταγματικού δικαίου, θεμελιωδών δικαιωμάτων και ευρωπαϊκού δικαίου. Το μάθημα αυτό διδάσκεται από εξειδικευμένους νομικούς-δικηγόρους και πολιτικούς επιστήμονες. Η εξέταση είναι γραπτή διάρκειας 2 ωρών.
2. Μικροοικονομική-Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική
Περιλαμβάνει ύλη μικρο και μάκρο οικονομίας και δημοσιονομικών θεμάτων. Διδάσκεται από εξειδικευμένους οικονομολόγους. Η εξέταση είναι γραπτή διάρκειας 2 ωρών.
3. Γνώσεις και δεξιότητες
Εξετάζονται γνώσεις γενικής παιδείας και η ορθή κατανόηση και χρήση του γραπτού λόγου. Διδάσκεται από φιλολόγους ή νομικούς. Η εξέταση γίνεται με τη μέθοδο των πολλαπλών επιλογών και είναι διάρκειας 1 ώρας.
Όσοι διαγωνιζόμενοι επιτύχουν στο πρώτο στάδιο προχωρούν στο δεύτερο στάδιο
Δεύτερο στάδιο εισαγωγικού διαγωνισμού
Μαθήματα
1. Δημόσια Διοίκηση και Διακυβέρνηση
Περιλαμβάνει γραπτή και προφορική εξέταση σε θέματα διοίκησης, ηγεσίας, διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, διοικητικού δικαίου, διάρθρωσης της δημόσιας διοίκησης. Η διάρκεια της γραπτή εξέτασης είναι 2 ώρες.
2. Φάκελος επίκαιρου θέματος
Περιλαμβάνει γραπτή εξέταση σε φάκελο με επίκαιρο θέμα από θεματικές ενότητες που μπορούν οι υποψήφιοι να επιλέξουν, όπως για παράδειγμα διεθνείς οικονομικές σχέσεις, κοινωνική πολιτική, περιφερειακή πολιτική και ανάπτυξη. Η γραπτή εξέταση διαρκεί 3 ώρες
3. Ξένη γλώσσα
Περιλαμβάνει γραπτή εξέταση διάρκειας 2 ωρών υποχρεωτικά στην αγγλική γλώσσα με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, σύνταξη-περίληψη κειμένου και παραγωγή γραπτού λόγου.
Για τους υποψήφιους του τμήματος Εμπορικών-Οικονομικών Υποθέσεων, Τμήμα Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας και στο τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων υπάρχει γραπτή εξέταση στην αγγλική γλώσσα και σε μια δεύτερη γλώσσα γαλλική ή γερμανική.
Επομένως υπάρχουν αλλαγές στην ύλη για το δεύτερο στάδιο του διαγωνισμού με αύξηση της ύλης. Ανεβαίνει συνεχώς το επίπεδο του διαγωνισμού και χρειάζεται σοβαρή προετοιμασία με οργάνωση της ύλης και στοχοθεσία και επιμονή και να αντιμετωπίσετε την προετοιμασία σαν μια επένδυση για το μέλλον της επαγγελματικής σας ζωής.

ΦΕΚ (Εισαγωγικός Διαγωνισμός ΕΣΔΔΑ)

Scroll to Top