Ε.Π.

Το μάθημα της κυρίας Κορσάνου ήταν διαφωτιστικό και πραγματοποιήθηκε την κατάλληλη περίοδο για την καλύτερη οργάνωση του διαβάσματος.
Δόθηκαν οι κατάλληλες κατευθύνσεις για ένα πιο στοχοποιημένο διάβασμα.

Scroll to Top