Ελισάβετ

Όσον αφορά τα επαναληπτικά μαθήματα έμεινα απόλυτα ικανοποιημένη και με βοήθησαν πάρα πολύ.
Ενώ διάβασα μόνη όλο τον καιρό θεωρώ ότι θα παίξει μεγάλο ρόλο στο πώς θα γράψω τελικά η συμμετοχή μου στο μάθημα σας.
Είχατε πολύ καλή μεταδοτικότητα και φάνηκαν και οι γνώσεις σας γενικά με το αντικείμενο αλλά και συγκεκριμένα με τις εξετάσεις της ΕΣΔΔΑ.
Το κλίμα ήταν ιδιαίτερα ευχάριστο και η διάθεση σας για περαιτέρω βοήθεια και υποστήριξη αξιόλογη.
Σας ευχαριστώ πολύ.

Scroll to Top