Δημοσθένης Διαμαντάκης

Στο Οργανωτικό φροντιστήριο, η επεξεργασία της ύλης γίνεται με υποδειγματικό τρόπο. Σε ολιγομελή τμήματα ή και ακόμα στα πλαίσια ατομικών μαθημάτων, οι εξαιρετικά καταρτισμένοι διδάσκοντες και διδάσκουσες, με μεθοδικότητα και μεταδοτικότητα βοηθούν τον σπουδαστή στην κατανόηση και την εμπέδωση της θεωρίας και την εφαρμογή της σε πρακτικά νομικά ζητήματα.
Τα μαθήματα συνοδεύονται από αναλυτικές σημειώσεις και το κλίμα διδασκαλίας είναι κατάλληλο, ώστε να απαντάται κάθε ερώτημα που ανακύπτει.
Εν κατακλείδι, το Οργανωτικό φροντιστήριο παρέχει πολύτιμα εφόδια για την προετοιμασία του υποψηφίου, όχι μόνο για να επιτύχει τους άμεσους στόχους του, αλλά και για την μελλοντική επαγγελματική του εξέλιξη.

(Εξετάσεις Επάρκειας ΔΣΑ)

Scroll to Top