Άγγελος Ρωτούς

Η παράδοση των νομικών μαθημάτων από την κα Κορσάνου πραγματώνεται στα πλαίσια ενός άρτιου προγράμματος τόσο σε συγγραφικό υλικό όσο και σε επικοινωνία γνώσης χωρίς κενά και παραλείψεις. Τα συνεχή δίωρα διαγωνίσματα καθώς και η ανάλυση θεμάτων επικαιρότητας βοηθούν στην κατανόηση της ύλης για την οργάνωση και την λειτουργία του κράτους. Στα θετικά συγκαταλέγω τον πλούσιο νομικό λόγο της κας Κορσάνου καθώς με βοήθησαν να αφομοιώσω έννοιες και όρους που μου φαντάζονταν δύσκολο λόγο του επαγγελματικού μου προσανατολισμού στον κλάδο των Οικονομικών.

Scroll to Top