Ας δούμε παρακάτω νομικά θέματα που ζητήθηκαν στην προφορική εξέταση της ΕΣΔΙ τον Δεκέμβριο του 2022.

Πρέπει να σημειωθεί, όπως θα δείτε παρακάτω από τα θέματα, ότι ένας υποψήφιος που έχει κάνει μια σοβαρή προετοιμασία και έχει συγκρότηση και ψυχραιμία τη στιγμή της εξέτασης, είναι βέβαιο ότι θα μπορεί να ανταποκριθεί.

Να τονιστεί ότι στις προφορικές εξετάσεις οι υποψήφιοι εξετάζονται χωρίς Κώδικες.

Ενδεικτικά θέματα στο Αστικό Δίκαιο:

 1. Αρραβώνας – Ποινική ρήτρα: έννοιες και διαφορές
 2. Σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να επέλθει λύση της σύμβασης με δικαστική απόφαση;
 3. Είναι έγκυρη μια ιδιόγραφη διαθήκη που γράφεται μισή στα αγγλικά και μισή στα ελληνικά;
 4. Η καταβολή είναι δικαιοπραξία; (απάντηση: Όχι, διότι είναι υλική πράξη)
 5. Στη στοιχειώδη διατροφή περιλαμβάνεται και η εκπαίδευση; (απάντηση: Όχι)
 6. Γίνεται διαθήκη μέσω αντιπροσώπου με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο; (απάντηση: Όχι)
 7. Προσλαμβάνω έναν εργάτη που σκάβει το χωράφι μου και βρίσκει λίρες. Σε ποιον ανήκουν οι λίρες;
 8. Επιτρέπεται αποδοχή με το ευεργέτημα της απογραφής μετά το πέρας του τετραμήνου αποδοχής; (απάντηση: Όχι)
 9. Ο Α με διαθήκη με ορίζει κληρονόμο του με την προϋπόθεση ότι θα πάρω το πτυχίο Νομικής και όταν το πάρω. Σε περίπτωση που ο Α πεθάνει πριν πάρω το πτυχίο μου, γίνομαι κληρονόμος ή όχι;
 10. Ποιος χορηγεί το συναινετικό διαζύγιο;
 11. Ανάκληση γονικής παροχής λόγω αχαριστίας.
 12. Συνδιαθήκη επιτρέπεται; (απάντηση: Όχι, αλλά στην περίπτωση αυτή υπάρχουν πολλές αυτοτελείς διαθήκες)
 13. Προϋποθέσεις τακτικής χρησικτησίας.
 14. Κήρυξη κύριας διαθήκης, ποιες οι συνέπειες;
 15. Προθεσμία ακύρωσης διαθήκης λόγω πλάνης.
 16. Πλάνη περί τα παραγωγικά αίτια της βούλησης.
 17. Θετικό και αρνητικό διαφέρον ή διαφέρον εμπιστοσύνης..
 18. Ποια είναι τα λειτουργικά δικαιώματα;

Εμπορικό Δίκαιο:
Εξέταζε δικηγόρος. Ρωτήθηκαν θέματα για την επιτροπή ανταγωνισμού, όμως, οι αρχικές ερωτήσεις αφορούσαν στην Εξωδικαστική Ρύθμιση Οφειλών.

Συγκεκριμένη ερώτηση:  Πού υποβάλλεται η αίτηση Εξωδικαστικού Μηχανισμού για αναδιάρθρωση οφειλών;
Οι υποψήφιοι απαντούσαν στο Μονομελές ή στο Πολυμελές Πρωτοδικείο. Ο εξεταστής αναφερόταν στον Πτωχευτικό Νόμο (Ν.4738/2020) και ειδικότερα στο πρώτο μέρος αυτού. Η απάντηση είναι ότι η αίτηση υποβάλλεται σε ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Κανένας υποψήφιος δεν ήξερε την απάντηση. Αποτελεί εξειδικευμένο θέμα που βρίσκουμε στην πρακτική δικηγορία, ενώ και οι ίδιοι οι εξεταστές-δικαστές έδειχναν να μην είναι απολύτως εξοικειωμένοι με τις έννοιες του Εξωδικαστικού Μηχανισμού καθώς είναι πλατφόρμα και όχι δικαστική διαδικασία. Το αντιλήφθηκε ο εξεταστής-δικηγόρος  και συνέχισε με ερωτήσεις πιο θεωρητικές και νομικές, όπως δεσπόζουσα θέση εταιρείας.

Όλα τα παραπάνω δίνονται ως καθοδήγηση και συμβουλές προς τους υποψηφίους. Το σημαντικότερο είναι να κρατάτε την ψυχραιμία σας, κάτι που είναι επίσης προτέρημα ενός δικαστή.

Scroll to Top