1. Να δοθεί ο ορισμός του εθνικού εισοδήματος.Στους περισσότερους ορισμούς, η αξία του προϊόντος υπολογίζεται βάσει των τιμών που προσδιορίζονται στην αγορά. Στις τιμές αυτές περιέχονται και οι έμμεσοι φόροι, δηλ. οι φόροι επί των προϊόντων, που επιβάλλει το κράτος. Έστω ένα προϊόν που η αξία του, όταν βγαίνει από την παραγωγική διαδικασία, είναι 100 ευρώ. Τα εισοδήματα που δημιουργήθηκαν κατά την παραγωγή του, δηλ. μισθοί, ενοίκια, τόκοι, και κέρδη, είναι 100 ευρώ. Υποθέστε, τώρα, ότι το κράτος επιβάλλει ένα φόρο επί της αξίας, επί της τιμής δηλ. στην οποία η επιχείρηση πουλούσε το προϊόν, ίσον προς 20%. Η τιμή στην οποία πραγματικά θα πωληθεί το προϊόν είναι 120 ευρώ και όχι 100. Όταν υπολογίζεται το προϊόν, λαμβάνεται υπ’ όψιν η τιμή 120, η οποία περιέχει τον φόρο. Υπάρχει, επομένως, διαφορά μεταξύ του προϊόντος όπως υπολογίζεται με τις τιμές αγοράς και του συνόλου των εισοδημάτων που δημιουργούνται στην παραγωγή. Συνεπώς, για τον υπολογισμό του εθνικού εισοδήματος, ακαθαρίστου και καθαρού, πρέπει από τα αντίστοιχα μεγέθη του προϊόντος να αφαιρεθούν οι έμμεσοι φόροι.

Έτσι έχουμε:

Ακαθάριστο εθνικό εισόδημα = ακαθάριστο εθνικό προϊόν – έμμεσοι φόροι

καιεθνικό εισόδημα = καθαρό εθνικό προϊόν – έμμεσοι φόροι.

Εάν υπάρχουν κρατικές επιδοτήσεις προς τις επιχειρήσεις, τότε αυτές προστίθενται στο εθνικό εισόδημα.

Πηγή: Λιανός, Θ., Ψειρίδου, Α., 2015. Οικονομική ανάλυση και πολική – Μακροοικονομική. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (κεφάλαιο 2).

  1. Γιατί η επιβολή κατώτατου μισθού μπορεί να οδηγήσει σε ανεργία?

Η αγορά εργασίας είναι όπως οι άλλες ανταγωνιστικές αγορές. Αν θεσμοθετηθεί ένας κατώτατος μισθός (είτε από το κράτος είτε από τα συνδικάτα), ο οποίος είναι μεγαλύτερος από το μισθό ισορροπίας, η ζήτηση εργασίας θα είναι μικρότερη ενώ περισσότερα άτομα θα επιθυμούν να εργαστούν στον κατώτατο μισθό. Θα υπάρχει δηλαδή ακούσια ανεργία.

  1. Τι ακριβώς σημαίνει η υπερθέρμανση οικονομίας?

Σε περίοδο Υπερθέρμανσης το ΑΕΠ φτάνει στο μέγιστο επίπεδο του. Ο Πληθωρισμός επίσης, ενώ η Ανεργία μειώνεται στο κατώτερο επίπεδο. Τα επιτόκια από τις κεντρικές Τράπεζες αυξάνονται στο μέγιστο επίπεδο τους ώστε να διαχειριστούν την Οικονομική ανάπτυξη και την υπερθέρμανση της Οικονομίας.

  1. Μία αναφορά στο εισόδημα ισορροπίας και από ποια στοιχεία επέρχεται η ισορροπία.

Εισόδημα Ισορροπίας:

Επίπεδο εισοδήματος στο οποίο αντιστοιχεί ισόποση Συνολική Ζήτηση και Μεταβολή Αποθεμάτων είναι μηδενική.

Συνθήκη Ισορροπίας του Εισοδήματος:

Υ=C+I (Εξίσωση Συνολικής Προσφοράς προς Συνολική Ζήτηση) με μηδενική μεταβολή Αποθεμάτων.

  1. Μια αναφορά στα δύο θεωρήματα ευημερίας.

Πρώτο Θεώρημα Οικονομικών της Ευημερίας:

Η ύπαρξη ανταγωνιστικής οικονομίας εξασφαλίζει συνθήκες αποτελεσματικότητας κατά Pareto.

Δεύτερο Θεώρημα Οικονομικών της Ευημερίας:

Αν μια οικονομία βρίσκεται σε άριστη κατά Pareto κατάσταση, εξασφαλίζοντας συνθήκες αποτελεσματικότητας, τότε είναι δυνατή η επίτευξη της κατάστασης αυτής μέσα από ανταγωνιστική ισορροπία.

 

 

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Scroll to Top