1. Εξηγήστε τους κύριους μηχανισμούς της οικονομικής διακυβέρνησής στη ζώνη του ευρώ
  2. Εξηγείστε την λειτουργία και την αποτελεσματικότητα των παραπάνω μηχανισμών στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης που εκδηλώθηκε κατά την περίοδο 2007-2009
  3. Πιστεύετε ότι το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης πρέπει να αναθεωρηθεί, εξηγείστε τις απαντήσεις σας.

Το συγκεκριμένο θέμα απαιτούσε από τους υποψήφιους να γνωρίζουν τι είναι η οικονομική διακυβέρνηση, να έχουν κατανοήσει την έννοια και να μπορούν να το αναπτύξουν. Απαιτούνταν γνώσεις από την ενότητα 10 (Οικονομικές διαστάσεις της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης: εσωτερική αγορά, οικονομική και νομισματική ένωση, η νέα ευρωπαϊκή διακυβέρνηση στη ζώνη του ευρώ, η διεύρυνση της ευρωπαϊκής ένωσης), αλλά και την ενότητα 11 (Η ελληνική οικονομία στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης: εξελίξεις και προοπτικές, δημόσια οικονομικά, ισοζύγιο πληρωμών, απασχόληση και ανεργία, κατευθύνσεις πολιτικής, προοπτικές ονομαστικής και πραγματικής σύγκλισης, δημοσιονομική κρίση στην Ελλάδα και την Ευρωζώνη).

Για να είναι μια απάντηση ολοκληρωμένη, απαιτούνταν ο ορισμός της οικονομικής διακυβέρνησης στη ζώνη του ευρώ. Έπειτα, καλό θα ήταν να αναφερθεί το όραμα της οικονομικής ολοκλήρωσης και να γίνει μια ιστορική αναδρομή με αρχή τη δημιουργία της Ο.Ν.Ε.

Στο πρώτο ερώτημα πρέπει, αρχικά, να οριστεί τι είναι μια άριστη νομισματική περιοχή και να αναφερθούν τα οφέλη και τα κόστη που δημιουργεί μια ενιαία νομισματική περιοχή. Ακόμη, αφού γίνει διάκριση νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής, πρέπει να καταγραφούν τα μέσα άσκησης νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και τα κριτήρια δημοσιονομικής σταθερότητας που τη διέπουν.

Στο δεύτερο ερώτημα, ο υποψήφιος έπρεπε να γνωρίζει τους μηχανισμούς που έχουν τεθεί από την Ε.Ε. με στόχο την αντιμετώπιση δημοσιονομικών ή οικονομικών κρίσεων (π.χ. προληπτική εποπτεία προϋπολογισμών των κρατών-μελών της Ευρωζώνης, κυρώσεις για υπερβολικό έλλειμμα) και να έχει μελετήσει την κρίση του 2007-2009 (π.χ. αύξηση ρευστότητας τραπεζών από την Ε.Κ.Τ με στόχο την αύξηση της ζήτησης).

Στο τρίτο ερώτημα, ο υποψήφιος έπρεπε να αξιολογήσει εάν θα πρέπει να αναθεωρηθεί το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ). Από τα δύο προηγούμενα ερωτήματα, και συγκεκριμένα από τον τρόπο με τον οποίο η Ο.Ν.Ε. αντιμετώπισε την οικονομική κρίση,  έγινε σαφές ότι η αρχιτεκτονική της Ο.Ν.Ε. έχει αρκετές αδυναμίες. Από τη μία πρέπει να αναφερθούν οι νέες ρυθμίσεις της Ο.Ν.Ε. (εποπτεία για έγκαιρό εντοπισμό δημοσιονομικών κρίσεων, προτάσεις για την επίλυσή τους, επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση μη προσαρμογής). Από την άλλη πρέπει να γίνει γνωστό ότι δεν έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής μια δημοσιονομική ένωση (ύπαρξη κοινού προϋπολογισμού για τη ζώνη του ευρώ, εσωτερική υποτίμηση σε ελλειμματικές χώρες), με αποτέλεσμα το ΣΣΑ να χρειάζεται μια αναθεώρηση.

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Scroll to Top