Στο ORGANOTIKO – Κέντρο Εκπαίδευσης διδάσκονται προπτυχιακά μαθήματα όλων των νομικών σχολών Ελλάδας και Κύπρου.

Συγκεκριμένα διδάσκονται όλα τα μαθήματα Αστικού Δικαίου, Δημοσίου Δικαίου, Ποινικού Δικαίου και Πολιτικής Δικονομίας.
Όλοι γνωρίζουμε ότι η νομική είναι από τις πιο δύσκολες επιστήμες με μια αχανή πολλές φορές ύλη. Το επίπεδο σπουδών στις νομικές Σχολές ιδίως της Αθήνας  είναι πολύ υψηλό, αλλά και το περιβάλλον διδασκαλίας στις πανεπιστημιακές αίθουσες απρόσωπο  και απόμακρο. Η πιθανότητα αποτυχίας σε ένα ή περισσότερα προπτυχιακά μαθήματα συνηθέστατη. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να προβληματίζει ή να στενοχωρεί έναν φοιτητή νομικής αλλά είναι κάτι που αντιμετωπίζεται πολύ εύκολα με τη βοήθεια του κέντρου μας.
Παρέχουμε τη σωστή διδασκαλία των προπτυχιακών μαθημάτων και η επιτυχία σας στην εξεταστική θα είναι δεδομένη.
Μην χάνετε χρόνο! Ξεκινήστε άμεσα. Έχουμε σωστές σημειώσεις γίνεται κατανοητή επεξήγηση των νομικών εννοιών και υπάρχει φιλικό περιβάλλον στο κέντρο μας.
Scroll to Top