Στο ORGANOTIKO κέντρο εκπαίδευσης το κάθε μάθημα για τις κατατακτήριες της Νομικής Σχολής Κομοτηνής διδάσκεται μία φορά την εβδομάδα για 2 ώρες ή και 3 ώρες αν χρειαστεί. Δηλαδή η προετοιμασία απαιτεί παρακολούθηση 3 φορές την εβδομάδα για διάστημα 3 ή και 4 μηνών αν χρειαστεί.

Τα τμήματα είναι ολιγομελή.

Το μάθημα δεν περιορίζεται μόνο στην τυπική παράδοση του μαθήματος όπως γίνεται στο Πανεπιστήμιο αλλά σε συνεχείς επαναλήψεις, επίλυση αποριών, προσομειώσεις εξετάσεων.

Εσείς έρχεστε σε εμάς για να περάσετε στις εξετάσεις και θα περάσετε αν ακολουθήσετε τις συμβουλές μας. Το θέμα δεν είναι μόνο να διαβάσετε, αλλά ο τρόπος με τον οποίο θα διαβάσετε. Το δικό σας γραπτό πρέπει να ξεχωρίζει από των υπολοίπων, να είναι καλύτερο, όταν θα το διορθώσει ο εξεταστής.

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ – ΥΛΗ:

1. Στοιχεία Αστικού Δικαίου και Πολιτικής Δικονομίας
α. Αστικό Δίκαιο: Τα φυσικά πρόσωπα. Οι δικαιοπραξίες (έννοια, κατάρτιση, περιεχόμενο, ελαττωματικές δικαιοπραξίες, αντιπροσώπευση και πληρεξουσιότητα). Αδικαιολόγητος πλουτισμός, αδικοπραξίες, υπαιτιότητα, ευθύνη από αλλότριες πράξεις, ενοχή προς αποζημίωση, ανώμαλη εξέλιξη της ενοχής. Η πώληση. Το διαζύγιο (Προϋποθέσεις, διαδικασία και συνέπειες). Κτήση και απώλεια της κυριότητας κινητού και ακινήτου. Εξ αδιαθέτου διαδοχή.
β. Πολιτική Δικονομία: Διαδικαστικές προϋποθέσεις, διάδικοι, αγωγή, απόφαση, απόδειξη, ένδικα μέσα, αναγκαστική εκτέλεση.

2. Στοιχεία Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας
α. Ποινικό Δίκαιο: Έγκλημα, άδικο, καταλογισμός, ποινή
β. Ποινική Δικονομία : Αρχές της ποινικής δίκης, όργανα απονομής της ποινικής δικαιοσύνης, η απόδειξη στην ποινική δίκη

3. Στοιχεία Συνταγματικού και Διοικητικού και Φορολογικού Δικαίου
Έννοια και διακρίσεις του Συντάγματος Πηγές Δικαίου Έννοια, περιεχόμενο και Διακρίσεις της Διοικητικής πράξης Ανάκληση Διοικητικών πράξεων Έννοια και διακρίσεις του φόρου.

Ανακοίνωση κατατακτηρίων εξετάσεων Νομικής Κομοτηνής – Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Scroll to Top