Ζητούνται συνεργάτες-καθηγητές να ενταχθούν στο δυναμικό των διδασκόντων του κέντρου μας.
Απαραίτητος είναι ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών και η εμπειρία στη διδασκαλία.

Υπάρχει ευκαιρία εργασίας για διδασκαλία των μαθημάτων.

Οικονομικά Μικροοικονομία-Μακροοικονομία
Δημόσιο δίκαιο – Συνταγματικό δίκαιο
Γενικές αρχές αστικού δικαίου
Γενικό ποινικό δίκαιο
Αγγλική γλώσσα
Ελληνική γλώσσα – Λεκτικές δεξιότητες

(Η συνεργασία γίνεται με την τήρηση όλων των νόμιμων διαδικασιών)

Στείλτε βιογραφικά με την ένδειξη ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
στο email organotiko.edu@gmail.com

Scroll to Top