Οργανώνουμε
την Επιτυχία σου

Με κατανοητή διδασκαλία από έμπειρους καθηγητές.
Με αναλυτικές και επικαιροποιημένες σημειώσεις.
Με συνεχείς επαναλήψεις.

Τι προσφέρουμε

Αναλαμβάνουμε την προετοιμασία υποψηφίων για διαγωνισμούς του Δημοσίου, κατατακτήριων εξετάσεων στις Νομικές σχολές Αθηνών και Κομοτηνής.
Παρέχουμε υποστήριξη σε προπτυχιακά νομικά μαθήματα.

Organotiko-Τί προσφέρουμε

Τι προσφέρουμε

Αναλαμβάνουμε την προετοιμασία υποψηφίων για διαγωνισμούς του Δημοσίου, κατατακτήριων εξετάσεων στις Νομικές σχολές Αθηνών και Κομοτηνής.
Παρέχουμε υποστήριξη σε προπτυχιακά νομικά μαθήματα.

Σχόλια σπουδαστών μας

Τμήματα προετοιμασίας

Εθνική Σχολή Δικαστών

Προετοιμασία υποψηφίων για το διαγωνισμό Ειρηνοδικών και Δικαστών Πολιτικής-Ποινικής κατεύθυνσης.

Κατατακτήριες Εξετάσεις
Νομικής

Αναλαμβάνουμε την προετοιμασία σας για τις κατατακτήριες εξετάσεις των Νομικών Σχολών Αθηνών και Κομοτηνής.

Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης

Αναλαμβάνουμε την προετοιμασία σας για τις εξετάσεις εισαγωγής στη Σχολή.

Εξετάσεις Αστυνομικών

Στο Organotiko – Κέντρο Εκπαίδευσης δημιουργούνται τμήματα μετά τον Ιανουάριο κάθε έτους.

Εθνική Σχολή Δικαστών

Αναλαμβάνουμε την προετοιμασία σας για το διαγωνισμό Ειρηνοδικών και Δικαστών Πολιτικής-Ποινικής κατεύθυνσης.

Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης

Αναλαμβάνουμε την προετοιμασία σας για τις εξετάσεις εισαγωγής στη Σχολή.

Κατατακτήριες Εξετάσεις Νομικής

Αναλαμβάνουμε την προετοιμασία σας για τις κατατακτήριες εξετάσεις της Νομικής Σχολής Αθηνών.

Εξετάσεις Αστυνομικών

Στο Organotiko – Κέντρο Εκπαίδευσης δημιουργούνται τμήματα μετά τον Ιανουάριο κάθε έτους.

Ξεκινήστε τώρα για να πετύχετε τον στόχο σας

Ζητήστε μας περισσότερες πληροφορίες

Ανακοινώσεις-Άρθρα

Organotiko κέντρο εκπαίδευσης
Scroll to Top