Οργανώνουμε
την Επιτυχία σου

Με κατανοητή διδασκαλία από έμπειρους καθηγητές.
Με αναλυτικές και επικαιροποιημένες σημειώσεις.
Με συνεχείς επαναλήψεις.

Τι προσφέρουμε

Αναλαμβάνουμε την προετοιμασία υποψηφίων για διαγωνισμούς του Δημοσίου, κατατακτήριων εξετάσεων στις Νομικές σχολές Αθηνών και Κομοτηνής.
Παρέχουμε υποστήριξη σε προπτυχιακά νομικά μαθήματα.

Organotiko-Τί προσφέρουμε

Τι προσφέρουμε

Αναλαμβάνουμε την προετοιμασία υποψηφίων για διαγωνισμούς του Δημοσίου, κατατακτήριων εξετάσεων στις Νομικές σχολές Αθηνών και Κομοτηνής.
Παρέχουμε υποστήριξη σε προπτυχιακά νομικά μαθήματα.

Σχόλια σπουδαστών μας

Τμήματα προετοιμασίας

Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης

Αναλαμβάνουμε την προετοιμασία σας για τις εξετάσεις εισαγωγής στη Σχολή.

Κατατακτήριες Εξετάσεις
Νομικής

Αναλαμβάνουμε την προετοιμασία σας για τις κατατακτήριες εξετάσεις των Νομικών Σχολών Αθηνών και Κομοτηνής.

Προπτυχιακά
Μαθήματα Νομικής

Διδάσκονται προπτυχιακά μαθήματα όλων των σχολών Νομικής Ελλάδας και Κύπρου

Εξετάσεις Αστυνομικών

Στο Organotiko – Κέντρο Εκπαίδευσης δημιουργούνται τμήματα μετά τον Ιανουάριο κάθε έτους.

Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης

Αναλαμβάνουμε την προετοιμασία σας για τις εξετάσεις εισαγωγής στη Σχολή.

Κατατακτήριες Εξετάσεις Νομικής

Αναλαμβάνουμε την προετοιμασία σας για τις κατατακτήριες εξετάσεις της Νομικής Σχολής Αθηνών.

Προπτυχιακά Μαθήματα Νομικής

Διδάσκονται προπτυχιακά μαθήματα όλων των σχολών Νομικής Ελλάδας και Κύπρου.

Εξετάσεις Αστυνομικών

Στο Organotiko – Κέντρο Εκπαίδευσης δημιουργούνται τμήματα μετά τον Ιανουάριο κάθε έτους.

Ξεκινήστε τώρα για να πετύχετε τον στόχο σας

Ζητήστε μας περισσότερες πληροφορίες

Ανακοινώσεις-Άρθρα

Scroll to Top